Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Prodávající jako provozovatel internetového obchodu eshop.yale.cz (dále jen „Eshop“) garantuje dodržování NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Námi zpracované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití v souladu s platnou právní úpravou. Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Odesláním objednávky, resp. návrhu na uzavření kupní smlouvy, dáváte souhlas s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.
 1. Nákupem v tomto Eshopu souhlasíte se:
  • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů prodávajícím k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: eshop@yale.cz.
  • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: marketing@yale.cz.
 1. Subjekt osobních údajů, kterým je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány prodávajícím má tato práva:
  • právo na sdělení totožnosti a kontaktního údaje správce a jeho případného zástupce, případně na sdělení kontaktního údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li zřízen;
  • právo na sdělení účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování a sdělení oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě zpracování založeno na čl.
  • 6 odst. 1 písm. f);
  • právo na sdělení případného příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů – tedy komu jsou tyto poskytovány a též sdělení případného úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
  • právo na sdělení doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
  • poučení o právu požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a též právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
  • poučení o právu odvolat kdykoli souhlas, pokud jsou údaje zpracovány na základě uděleného souhlasu a o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
  • poučení o tom, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a následky neposkytnutí těchto údajů;
  • právo na sdělení, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a pokud ano, tak poskytnout informace o použitém postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
   Veškeré informace budou poskytnuty bezplatně na e-mailové adrese eshop@yale.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi.
 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce Eshopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Zasílání obchodních sdělení formou e-mailu
  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat sami, a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: marketing@yale.cz.
  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.